Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hvožďany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hvožďany, hasicí přístroje Hvožďany, školení na hasicí přístroje Hvožďany, prodej hasicích systémů Hvožďany, prodej hasicích přístrojů Hvožďany, hasiva a hasicí příslušenství Hvožďany, Tepostop Hvožďany, firestop Hvožďany, hasicí systémy Hvožďany, hasicí zařízení Hvožďany, hasicí přístroje Hvožďany, požární ochrana Hvožďany, stabilní hasicí zařízení Hvožďany, lokální stabilní hasicí zařízení Hvožďany, automatický hasicí systém Hvožďany, samočinný hasicí systém Hvožďany, hasit CO2 Hvožďany, hasit oxid uhličitý Hvožďany, hasit s inergen Hvožďany, čisté hasivo Hvožďany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hvožďany, vodní hasící přístroj Hvožďany, sněhový hasící přístroj Hvožďany, pěnový hasící přístroj Hvožďany, požární zabezpečení Hvožďany, požární bezpečnost Hvožďany, protipožární ochrana Hvožďany, servisní organizace hasících přístrojů Hvožďany, hasící syytémy serverovny Hvožďany,hasící filter Hvožďany, hasící přístroje pro cnc stroje Hvožďany, hasící systémy pro autobusy Hvožďany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.