Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hvozd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hvozd, hasicí přístroje Hvozd, školení na hasicí přístroje Hvozd, prodej hasicích systémů Hvozd, prodej hasicích přístrojů Hvozd, hasiva a hasicí příslušenství Hvozd, Tepostop Hvozd, firestop Hvozd, hasicí systémy Hvozd, hasicí zařízení Hvozd, hasicí přístroje Hvozd, požární ochrana Hvozd, stabilní hasicí zařízení Hvozd, lokální stabilní hasicí zařízení Hvozd, automatický hasicí systém Hvozd, samočinný hasicí systém Hvozd, hasit CO2 Hvozd, hasit oxid uhličitý Hvozd, hasit s inergen Hvozd, čisté hasivo Hvozd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hvozd, vodní hasící přístroj Hvozd, sněhový hasící přístroj Hvozd, pěnový hasící přístroj Hvozd, požární zabezpečení Hvozd, požární bezpečnost Hvozd, protipožární ochrana Hvozd, servisní organizace hasících přístrojů Hvozd, hasící syytémy serverovny Hvozd,hasící filter Hvozd, hasící přístroje pro cnc stroje Hvozd, hasící systémy pro autobusy Hvozd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.