Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hvězdoňovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hvězdoňovice, hasicí přístroje Hvězdoňovice, školení na hasicí přístroje Hvězdoňovice, prodej hasicích systémů Hvězdoňovice, prodej hasicích přístrojů Hvězdoňovice, hasiva a hasicí příslušenství Hvězdoňovice, Tepostop Hvězdoňovice, firestop Hvězdoňovice, hasicí systémy Hvězdoňovice, hasicí zařízení Hvězdoňovice, hasicí přístroje Hvězdoňovice, požární ochrana Hvězdoňovice, stabilní hasicí zařízení Hvězdoňovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hvězdoňovice, automatický hasicí systém Hvězdoňovice, samočinný hasicí systém Hvězdoňovice, hasit CO2 Hvězdoňovice, hasit oxid uhličitý Hvězdoňovice, hasit s inergen Hvězdoňovice, čisté hasivo Hvězdoňovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hvězdoňovice, vodní hasící přístroj Hvězdoňovice, sněhový hasící přístroj Hvězdoňovice, pěnový hasící přístroj Hvězdoňovice, požární zabezpečení Hvězdoňovice, požární bezpečnost Hvězdoňovice, protipožární ochrana Hvězdoňovice, servisní organizace hasících přístrojů Hvězdoňovice, hasící syytémy serverovny Hvězdoňovice,hasící filter Hvězdoňovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hvězdoňovice, hasící systémy pro autobusy Hvězdoňovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.