Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hvězdonice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hvězdonice, hasicí přístroje Hvězdonice, školení na hasicí přístroje Hvězdonice, prodej hasicích systémů Hvězdonice, prodej hasicích přístrojů Hvězdonice, hasiva a hasicí příslušenství Hvězdonice, Tepostop Hvězdonice, firestop Hvězdonice, hasicí systémy Hvězdonice, hasicí zařízení Hvězdonice, hasicí přístroje Hvězdonice, požární ochrana Hvězdonice, stabilní hasicí zařízení Hvězdonice, lokální stabilní hasicí zařízení Hvězdonice, automatický hasicí systém Hvězdonice, samočinný hasicí systém Hvězdonice, hasit CO2 Hvězdonice, hasit oxid uhličitý Hvězdonice, hasit s inergen Hvězdonice, čisté hasivo Hvězdonice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hvězdonice, vodní hasící přístroj Hvězdonice, sněhový hasící přístroj Hvězdonice, pěnový hasící přístroj Hvězdonice, požární zabezpečení Hvězdonice, požární bezpečnost Hvězdonice, protipožární ochrana Hvězdonice, servisní organizace hasících přístrojů Hvězdonice, hasící syytémy serverovny Hvězdonice,hasící filter Hvězdonice, hasící přístroje pro cnc stroje Hvězdonice, hasící systémy pro autobusy Hvězdonice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.