Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hvězdlice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hvězdlice, hasicí přístroje Hvězdlice, školení na hasicí přístroje Hvězdlice, prodej hasicích systémů Hvězdlice, prodej hasicích přístrojů Hvězdlice, hasiva a hasicí příslušenství Hvězdlice, Tepostop Hvězdlice, firestop Hvězdlice, hasicí systémy Hvězdlice, hasicí zařízení Hvězdlice, hasicí přístroje Hvězdlice, požární ochrana Hvězdlice, stabilní hasicí zařízení Hvězdlice, lokální stabilní hasicí zařízení Hvězdlice, automatický hasicí systém Hvězdlice, samočinný hasicí systém Hvězdlice, hasit CO2 Hvězdlice, hasit oxid uhličitý Hvězdlice, hasit s inergen Hvězdlice, čisté hasivo Hvězdlice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hvězdlice, vodní hasící přístroj Hvězdlice, sněhový hasící přístroj Hvězdlice, pěnový hasící přístroj Hvězdlice, požární zabezpečení Hvězdlice, požární bezpečnost Hvězdlice, protipožární ochrana Hvězdlice, servisní organizace hasících přístrojů Hvězdlice, hasící syytémy serverovny Hvězdlice,hasící filter Hvězdlice, hasící přístroje pro cnc stroje Hvězdlice, hasící systémy pro autobusy Hvězdlice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.