Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Huzová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Huzová, hasicí přístroje Huzová, školení na hasicí přístroje Huzová, prodej hasicích systémů Huzová, prodej hasicích přístrojů Huzová, hasiva a hasicí příslušenství Huzová, Tepostop Huzová, firestop Huzová, hasicí systémy Huzová, hasicí zařízení Huzová, hasicí přístroje Huzová, požární ochrana Huzová, stabilní hasicí zařízení Huzová, lokální stabilní hasicí zařízení Huzová, automatický hasicí systém Huzová, samočinný hasicí systém Huzová, hasit CO2 Huzová, hasit oxid uhličitý Huzová, hasit s inergen Huzová, čisté hasivo Huzová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Huzová, vodní hasící přístroj Huzová, sněhový hasící přístroj Huzová, pěnový hasící přístroj Huzová, požární zabezpečení Huzová, požární bezpečnost Huzová, protipožární ochrana Huzová, servisní organizace hasících přístrojů Huzová, hasící syytémy serverovny Huzová,hasící filter Huzová, hasící přístroje pro cnc stroje Huzová, hasící systémy pro autobusy Huzová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.