Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hutisko-Solanec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hutisko-Solanec, hasicí přístroje Hutisko-Solanec, školení na hasicí přístroje Hutisko-Solanec, prodej hasicích systémů Hutisko-Solanec, prodej hasicích přístrojů Hutisko-Solanec, hasiva a hasicí příslušenství Hutisko-Solanec, Tepostop Hutisko-Solanec, firestop Hutisko-Solanec, hasicí systémy Hutisko-Solanec, hasicí zařízení Hutisko-Solanec, hasicí přístroje Hutisko-Solanec, požární ochrana Hutisko-Solanec, stabilní hasicí zařízení Hutisko-Solanec, lokální stabilní hasicí zařízení Hutisko-Solanec, automatický hasicí systém Hutisko-Solanec, samočinný hasicí systém Hutisko-Solanec, hasit CO2 Hutisko-Solanec, hasit oxid uhličitý Hutisko-Solanec, hasit s inergen Hutisko-Solanec, čisté hasivo Hutisko-Solanec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hutisko-Solanec, vodní hasící přístroj Hutisko-Solanec, sněhový hasící přístroj Hutisko-Solanec, pěnový hasící přístroj Hutisko-Solanec, požární zabezpečení Hutisko-Solanec, požární bezpečnost Hutisko-Solanec, protipožární ochrana Hutisko-Solanec, servisní organizace hasících přístrojů Hutisko-Solanec, hasící syytémy serverovny Hutisko-Solanec,hasící filter Hutisko-Solanec, hasící přístroje pro cnc stroje Hutisko-Solanec, hasící systémy pro autobusy Hutisko-Solanec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.