Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hustopeče nad Bečvou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hustopeče nad Bečvou, hasicí přístroje Hustopeče nad Bečvou, školení na hasicí přístroje Hustopeče nad Bečvou, prodej hasicích systémů Hustopeče nad Bečvou, prodej hasicích přístrojů Hustopeče nad Bečvou, hasiva a hasicí příslušenství Hustopeče nad Bečvou, Tepostop Hustopeče nad Bečvou, firestop Hustopeče nad Bečvou, hasicí systémy Hustopeče nad Bečvou, hasicí zařízení Hustopeče nad Bečvou, hasicí přístroje Hustopeče nad Bečvou, požární ochrana Hustopeče nad Bečvou, stabilní hasicí zařízení Hustopeče nad Bečvou, lokální stabilní hasicí zařízení Hustopeče nad Bečvou, automatický hasicí systém Hustopeče nad Bečvou, samočinný hasicí systém Hustopeče nad Bečvou, hasit CO2 Hustopeče nad Bečvou, hasit oxid uhličitý Hustopeče nad Bečvou, hasit s inergen Hustopeče nad Bečvou, čisté hasivo Hustopeče nad Bečvou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hustopeče nad Bečvou, vodní hasící přístroj Hustopeče nad Bečvou, sněhový hasící přístroj Hustopeče nad Bečvou, pěnový hasící přístroj Hustopeče nad Bečvou, požární zabezpečení Hustopeče nad Bečvou, požární bezpečnost Hustopeče nad Bečvou, protipožární ochrana Hustopeče nad Bečvou, servisní organizace hasících přístrojů Hustopeče nad Bečvou, hasící syytémy serverovny Hustopeče nad Bečvou,hasící filter Hustopeče nad Bečvou, hasící přístroje pro cnc stroje Hustopeče nad Bečvou, hasící systémy pro autobusy Hustopeče nad Bečvou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.