Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hustopeče

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hustopeče, hasicí přístroje Hustopeče, školení na hasicí přístroje Hustopeče, prodej hasicích systémů Hustopeče, prodej hasicích přístrojů Hustopeče, hasiva a hasicí příslušenství Hustopeče, Tepostop Hustopeče, firestop Hustopeče, hasicí systémy Hustopeče, hasicí zařízení Hustopeče, hasicí přístroje Hustopeče, požární ochrana Hustopeče, stabilní hasicí zařízení Hustopeče, lokální stabilní hasicí zařízení Hustopeče, automatický hasicí systém Hustopeče, samočinný hasicí systém Hustopeče, hasit CO2 Hustopeče, hasit oxid uhličitý Hustopeče, hasit s inergen Hustopeče, čisté hasivo Hustopeče, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hustopeče, vodní hasící přístroj Hustopeče, sněhový hasící přístroj Hustopeče, pěnový hasící přístroj Hustopeče, požární zabezpečení Hustopeče, požární bezpečnost Hustopeče, protipožární ochrana Hustopeče, servisní organizace hasících přístrojů Hustopeče, hasící syytémy serverovny Hustopeče,hasící filter Hustopeče, hasící přístroje pro cnc stroje Hustopeče, hasící systémy pro autobusy Hustopeče, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.