Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Huštěnovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Huštěnovice, hasicí přístroje Huštěnovice, školení na hasicí přístroje Huštěnovice, prodej hasicích systémů Huštěnovice, prodej hasicích přístrojů Huštěnovice, hasiva a hasicí příslušenství Huštěnovice, Tepostop Huštěnovice, firestop Huštěnovice, hasicí systémy Huštěnovice, hasicí zařízení Huštěnovice, hasicí přístroje Huštěnovice, požární ochrana Huštěnovice, stabilní hasicí zařízení Huštěnovice, lokální stabilní hasicí zařízení Huštěnovice, automatický hasicí systém Huštěnovice, samočinný hasicí systém Huštěnovice, hasit CO2 Huštěnovice, hasit oxid uhličitý Huštěnovice, hasit s inergen Huštěnovice, čisté hasivo Huštěnovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Huštěnovice, vodní hasící přístroj Huštěnovice, sněhový hasící přístroj Huštěnovice, pěnový hasící přístroj Huštěnovice, požární zabezpečení Huštěnovice, požární bezpečnost Huštěnovice, protipožární ochrana Huštěnovice, servisní organizace hasících přístrojů Huštěnovice, hasící syytémy serverovny Huštěnovice,hasící filter Huštěnovice, hasící přístroje pro cnc stroje Huštěnovice, hasící systémy pro autobusy Huštěnovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.