Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Huslenky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Huslenky, hasicí přístroje Huslenky, školení na hasicí přístroje Huslenky, prodej hasicích systémů Huslenky, prodej hasicích přístrojů Huslenky, hasiva a hasicí příslušenství Huslenky, Tepostop Huslenky, firestop Huslenky, hasicí systémy Huslenky, hasicí zařízení Huslenky, hasicí přístroje Huslenky, požární ochrana Huslenky, stabilní hasicí zařízení Huslenky, lokální stabilní hasicí zařízení Huslenky, automatický hasicí systém Huslenky, samočinný hasicí systém Huslenky, hasit CO2 Huslenky, hasit oxid uhličitý Huslenky, hasit s inergen Huslenky, čisté hasivo Huslenky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Huslenky, vodní hasící přístroj Huslenky, sněhový hasící přístroj Huslenky, pěnový hasící přístroj Huslenky, požární zabezpečení Huslenky, požární bezpečnost Huslenky, protipožární ochrana Huslenky, servisní organizace hasících přístrojů Huslenky, hasící syytémy serverovny Huslenky,hasící filter Huslenky, hasící přístroje pro cnc stroje Huslenky, hasící systémy pro autobusy Huslenky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.