Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Husinec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Husinec, hasicí přístroje Husinec, školení na hasicí přístroje Husinec, prodej hasicích systémů Husinec, prodej hasicích přístrojů Husinec, hasiva a hasicí příslušenství Husinec, Tepostop Husinec, firestop Husinec, hasicí systémy Husinec, hasicí zařízení Husinec, hasicí přístroje Husinec, požární ochrana Husinec, stabilní hasicí zařízení Husinec, lokální stabilní hasicí zařízení Husinec, automatický hasicí systém Husinec, samočinný hasicí systém Husinec, hasit CO2 Husinec, hasit oxid uhličitý Husinec, hasit s inergen Husinec, čisté hasivo Husinec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Husinec, vodní hasící přístroj Husinec, sněhový hasící přístroj Husinec, pěnový hasící přístroj Husinec, požární zabezpečení Husinec, požární bezpečnost Husinec, protipožární ochrana Husinec, servisní organizace hasících přístrojů Husinec, hasící syytémy serverovny Husinec,hasící filter Husinec, hasící přístroje pro cnc stroje Husinec, hasící systémy pro autobusy Husinec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.