Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Husí Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Husí Lhota, hasicí přístroje Husí Lhota, školení na hasicí přístroje Husí Lhota, prodej hasicích systémů Husí Lhota, prodej hasicích přístrojů Husí Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Husí Lhota, Tepostop Husí Lhota, firestop Husí Lhota, hasicí systémy Husí Lhota, hasicí zařízení Husí Lhota, hasicí přístroje Husí Lhota, požární ochrana Husí Lhota, stabilní hasicí zařízení Husí Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Husí Lhota, automatický hasicí systém Husí Lhota, samočinný hasicí systém Husí Lhota, hasit CO2 Husí Lhota, hasit oxid uhličitý Husí Lhota, hasit s inergen Husí Lhota, čisté hasivo Husí Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Husí Lhota, vodní hasící přístroj Husí Lhota, sněhový hasící přístroj Husí Lhota, pěnový hasící přístroj Husí Lhota, požární zabezpečení Husí Lhota, požární bezpečnost Husí Lhota, protipožární ochrana Husí Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Husí Lhota, hasící syytémy serverovny Husí Lhota,hasící filter Husí Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Husí Lhota, hasící systémy pro autobusy Husí Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.