Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hůry

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hůry, hasicí přístroje Hůry, školení na hasicí přístroje Hůry, prodej hasicích systémů Hůry, prodej hasicích přístrojů Hůry, hasiva a hasicí příslušenství Hůry, Tepostop Hůry, firestop Hůry, hasicí systémy Hůry, hasicí zařízení Hůry, hasicí přístroje Hůry, požární ochrana Hůry, stabilní hasicí zařízení Hůry, lokální stabilní hasicí zařízení Hůry, automatický hasicí systém Hůry, samočinný hasicí systém Hůry, hasit CO2 Hůry, hasit oxid uhličitý Hůry, hasit s inergen Hůry, čisté hasivo Hůry, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hůry, vodní hasící přístroj Hůry, sněhový hasící přístroj Hůry, pěnový hasící přístroj Hůry, požární zabezpečení Hůry, požární bezpečnost Hůry, protipožární ochrana Hůry, servisní organizace hasících přístrojů Hůry, hasící syytémy serverovny Hůry,hasící filter Hůry, hasící přístroje pro cnc stroje Hůry, hasící systémy pro autobusy Hůry, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.