Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hurtova Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hurtova Lhota, hasicí přístroje Hurtova Lhota, školení na hasicí přístroje Hurtova Lhota, prodej hasicích systémů Hurtova Lhota, prodej hasicích přístrojů Hurtova Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Hurtova Lhota, Tepostop Hurtova Lhota, firestop Hurtova Lhota, hasicí systémy Hurtova Lhota, hasicí zařízení Hurtova Lhota, hasicí přístroje Hurtova Lhota, požární ochrana Hurtova Lhota, stabilní hasicí zařízení Hurtova Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Hurtova Lhota, automatický hasicí systém Hurtova Lhota, samočinný hasicí systém Hurtova Lhota, hasit CO2 Hurtova Lhota, hasit oxid uhličitý Hurtova Lhota, hasit s inergen Hurtova Lhota, čisté hasivo Hurtova Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hurtova Lhota, vodní hasící přístroj Hurtova Lhota, sněhový hasící přístroj Hurtova Lhota, pěnový hasící přístroj Hurtova Lhota, požární zabezpečení Hurtova Lhota, požární bezpečnost Hurtova Lhota, protipožární ochrana Hurtova Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Hurtova Lhota, hasící syytémy serverovny Hurtova Lhota,hasící filter Hurtova Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Hurtova Lhota, hasící systémy pro autobusy Hurtova Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.