Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hůrky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hůrky, hasicí přístroje Hůrky, školení na hasicí přístroje Hůrky, prodej hasicích systémů Hůrky, prodej hasicích přístrojů Hůrky, hasiva a hasicí příslušenství Hůrky, Tepostop Hůrky, firestop Hůrky, hasicí systémy Hůrky, hasicí zařízení Hůrky, hasicí přístroje Hůrky, požární ochrana Hůrky, stabilní hasicí zařízení Hůrky, lokální stabilní hasicí zařízení Hůrky, automatický hasicí systém Hůrky, samočinný hasicí systém Hůrky, hasit CO2 Hůrky, hasit oxid uhličitý Hůrky, hasit s inergen Hůrky, čisté hasivo Hůrky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hůrky, vodní hasící přístroj Hůrky, sněhový hasící přístroj Hůrky, pěnový hasící přístroj Hůrky, požární zabezpečení Hůrky, požární bezpečnost Hůrky, protipožární ochrana Hůrky, servisní organizace hasících přístrojů Hůrky, hasící syytémy serverovny Hůrky,hasící filter Hůrky, hasící přístroje pro cnc stroje Hůrky, hasící systémy pro autobusy Hůrky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.