Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Huntířov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Huntířov, hasicí přístroje Huntířov, školení na hasicí přístroje Huntířov, prodej hasicích systémů Huntířov, prodej hasicích přístrojů Huntířov, hasiva a hasicí příslušenství Huntířov, Tepostop Huntířov, firestop Huntířov, hasicí systémy Huntířov, hasicí zařízení Huntířov, hasicí přístroje Huntířov, požární ochrana Huntířov, stabilní hasicí zařízení Huntířov, lokální stabilní hasicí zařízení Huntířov, automatický hasicí systém Huntířov, samočinný hasicí systém Huntířov, hasit CO2 Huntířov, hasit oxid uhličitý Huntířov, hasit s inergen Huntířov, čisté hasivo Huntířov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Huntířov, vodní hasící přístroj Huntířov, sněhový hasící přístroj Huntířov, pěnový hasící přístroj Huntířov, požární zabezpečení Huntířov, požární bezpečnost Huntířov, protipožární ochrana Huntířov, servisní organizace hasících přístrojů Huntířov, hasící syytémy serverovny Huntířov,hasící filter Huntířov, hasící přístroje pro cnc stroje Huntířov, hasící systémy pro autobusy Huntířov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.