Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Humpolec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Humpolec, hasicí přístroje Humpolec, školení na hasicí přístroje Humpolec, prodej hasicích systémů Humpolec, prodej hasicích přístrojů Humpolec, hasiva a hasicí příslušenství Humpolec, Tepostop Humpolec, firestop Humpolec, hasicí systémy Humpolec, hasicí zařízení Humpolec, hasicí přístroje Humpolec, požární ochrana Humpolec, stabilní hasicí zařízení Humpolec, lokální stabilní hasicí zařízení Humpolec, automatický hasicí systém Humpolec, samočinný hasicí systém Humpolec, hasit CO2 Humpolec, hasit oxid uhličitý Humpolec, hasit s inergen Humpolec, čisté hasivo Humpolec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Humpolec, vodní hasící přístroj Humpolec, sněhový hasící přístroj Humpolec, pěnový hasící přístroj Humpolec, požární zabezpečení Humpolec, požární bezpečnost Humpolec, protipožární ochrana Humpolec, servisní organizace hasících přístrojů Humpolec, hasící syytémy serverovny Humpolec,hasící filter Humpolec, hasící přístroje pro cnc stroje Humpolec, hasící systémy pro autobusy Humpolec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.