Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Humburky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Humburky, hasicí přístroje Humburky, školení na hasicí přístroje Humburky, prodej hasicích systémů Humburky, prodej hasicích přístrojů Humburky, hasiva a hasicí příslušenství Humburky, Tepostop Humburky, firestop Humburky, hasicí systémy Humburky, hasicí zařízení Humburky, hasicí přístroje Humburky, požární ochrana Humburky, stabilní hasicí zařízení Humburky, lokální stabilní hasicí zařízení Humburky, automatický hasicí systém Humburky, samočinný hasicí systém Humburky, hasit CO2 Humburky, hasit oxid uhličitý Humburky, hasit s inergen Humburky, čisté hasivo Humburky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Humburky, vodní hasící přístroj Humburky, sněhový hasící přístroj Humburky, pěnový hasící přístroj Humburky, požární zabezpečení Humburky, požární bezpečnost Humburky, protipožární ochrana Humburky, servisní organizace hasících přístrojů Humburky, hasící syytémy serverovny Humburky,hasící filter Humburky, hasící přístroje pro cnc stroje Humburky, hasící systémy pro autobusy Humburky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.