Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hulín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hulín, hasicí přístroje Hulín, školení na hasicí přístroje Hulín, prodej hasicích systémů Hulín, prodej hasicích přístrojů Hulín, hasiva a hasicí příslušenství Hulín, Tepostop Hulín, firestop Hulín, hasicí systémy Hulín, hasicí zařízení Hulín, hasicí přístroje Hulín, požární ochrana Hulín, stabilní hasicí zařízení Hulín, lokální stabilní hasicí zařízení Hulín, automatický hasicí systém Hulín, samočinný hasicí systém Hulín, hasit CO2 Hulín, hasit oxid uhličitý Hulín, hasit s inergen Hulín, čisté hasivo Hulín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hulín, vodní hasící přístroj Hulín, sněhový hasící přístroj Hulín, pěnový hasící přístroj Hulín, požární zabezpečení Hulín, požární bezpečnost Hulín, protipožární ochrana Hulín, servisní organizace hasících přístrojů Hulín, hasící syytémy serverovny Hulín,hasící filter Hulín, hasící přístroje pro cnc stroje Hulín, hasící systémy pro autobusy Hulín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.