Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hulice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hulice, hasicí přístroje Hulice, školení na hasicí přístroje Hulice, prodej hasicích systémů Hulice, prodej hasicích přístrojů Hulice, hasiva a hasicí příslušenství Hulice, Tepostop Hulice, firestop Hulice, hasicí systémy Hulice, hasicí zařízení Hulice, hasicí přístroje Hulice, požární ochrana Hulice, stabilní hasicí zařízení Hulice, lokální stabilní hasicí zařízení Hulice, automatický hasicí systém Hulice, samočinný hasicí systém Hulice, hasit CO2 Hulice, hasit oxid uhličitý Hulice, hasit s inergen Hulice, čisté hasivo Hulice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hulice, vodní hasící přístroj Hulice, sněhový hasící přístroj Hulice, pěnový hasící přístroj Hulice, požární zabezpečení Hulice, požární bezpečnost Hulice, protipožární ochrana Hulice, servisní organizace hasících přístrojů Hulice, hasící syytémy serverovny Hulice,hasící filter Hulice, hasící přístroje pro cnc stroje Hulice, hasící systémy pro autobusy Hulice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.