Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hukvaldy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hukvaldy, hasicí přístroje Hukvaldy, školení na hasicí přístroje Hukvaldy, prodej hasicích systémů Hukvaldy, prodej hasicích přístrojů Hukvaldy, hasiva a hasicí příslušenství Hukvaldy, Tepostop Hukvaldy, firestop Hukvaldy, hasicí systémy Hukvaldy, hasicí zařízení Hukvaldy, hasicí přístroje Hukvaldy, požární ochrana Hukvaldy, stabilní hasicí zařízení Hukvaldy, lokální stabilní hasicí zařízení Hukvaldy, automatický hasicí systém Hukvaldy, samočinný hasicí systém Hukvaldy, hasit CO2 Hukvaldy, hasit oxid uhličitý Hukvaldy, hasit s inergen Hukvaldy, čisté hasivo Hukvaldy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hukvaldy, vodní hasící přístroj Hukvaldy, sněhový hasící přístroj Hukvaldy, pěnový hasící přístroj Hukvaldy, požární zabezpečení Hukvaldy, požární bezpečnost Hukvaldy, protipožární ochrana Hukvaldy, servisní organizace hasících přístrojů Hukvaldy, hasící syytémy serverovny Hukvaldy,hasící filter Hukvaldy, hasící přístroje pro cnc stroje Hukvaldy, hasící systémy pro autobusy Hukvaldy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.