Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hudlice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hudlice, hasicí přístroje Hudlice, školení na hasicí přístroje Hudlice, prodej hasicích systémů Hudlice, prodej hasicích přístrojů Hudlice, hasiva a hasicí příslušenství Hudlice, Tepostop Hudlice, firestop Hudlice, hasicí systémy Hudlice, hasicí zařízení Hudlice, hasicí přístroje Hudlice, požární ochrana Hudlice, stabilní hasicí zařízení Hudlice, lokální stabilní hasicí zařízení Hudlice, automatický hasicí systém Hudlice, samočinný hasicí systém Hudlice, hasit CO2 Hudlice, hasit oxid uhličitý Hudlice, hasit s inergen Hudlice, čisté hasivo Hudlice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hudlice, vodní hasící přístroj Hudlice, sněhový hasící přístroj Hudlice, pěnový hasící přístroj Hudlice, požární zabezpečení Hudlice, požární bezpečnost Hudlice, protipožární ochrana Hudlice, servisní organizace hasících přístrojů Hudlice, hasící syytémy serverovny Hudlice,hasící filter Hudlice, hasící přístroje pro cnc stroje Hudlice, hasící systémy pro autobusy Hudlice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.