Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hudčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hudčice, hasicí přístroje Hudčice, školení na hasicí přístroje Hudčice, prodej hasicích systémů Hudčice, prodej hasicích přístrojů Hudčice, hasiva a hasicí příslušenství Hudčice, Tepostop Hudčice, firestop Hudčice, hasicí systémy Hudčice, hasicí zařízení Hudčice, hasicí přístroje Hudčice, požární ochrana Hudčice, stabilní hasicí zařízení Hudčice, lokální stabilní hasicí zařízení Hudčice, automatický hasicí systém Hudčice, samočinný hasicí systém Hudčice, hasit CO2 Hudčice, hasit oxid uhličitý Hudčice, hasit s inergen Hudčice, čisté hasivo Hudčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hudčice, vodní hasící přístroj Hudčice, sněhový hasící přístroj Hudčice, pěnový hasící přístroj Hudčice, požární zabezpečení Hudčice, požární bezpečnost Hudčice, protipožární ochrana Hudčice, servisní organizace hasících přístrojů Hudčice, hasící syytémy serverovny Hudčice,hasící filter Hudčice, hasící přístroje pro cnc stroje Hudčice, hasící systémy pro autobusy Hudčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.