Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hubenov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hubenov, hasicí přístroje Hubenov, školení na hasicí přístroje Hubenov, prodej hasicích systémů Hubenov, prodej hasicích přístrojů Hubenov, hasiva a hasicí příslušenství Hubenov, Tepostop Hubenov, firestop Hubenov, hasicí systémy Hubenov, hasicí zařízení Hubenov, hasicí přístroje Hubenov, požární ochrana Hubenov, stabilní hasicí zařízení Hubenov, lokální stabilní hasicí zařízení Hubenov, automatický hasicí systém Hubenov, samočinný hasicí systém Hubenov, hasit CO2 Hubenov, hasit oxid uhličitý Hubenov, hasit s inergen Hubenov, čisté hasivo Hubenov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hubenov, vodní hasící přístroj Hubenov, sněhový hasící přístroj Hubenov, pěnový hasící přístroj Hubenov, požární zabezpečení Hubenov, požární bezpečnost Hubenov, protipožární ochrana Hubenov, servisní organizace hasících přístrojů Hubenov, hasící syytémy serverovny Hubenov,hasící filter Hubenov, hasící přístroje pro cnc stroje Hubenov, hasící systémy pro autobusy Hubenov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.