Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrutov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrutov, hasicí přístroje Hrutov, školení na hasicí přístroje Hrutov, prodej hasicích systémů Hrutov, prodej hasicích přístrojů Hrutov, hasiva a hasicí příslušenství Hrutov, Tepostop Hrutov, firestop Hrutov, hasicí systémy Hrutov, hasicí zařízení Hrutov, hasicí přístroje Hrutov, požární ochrana Hrutov, stabilní hasicí zařízení Hrutov, lokální stabilní hasicí zařízení Hrutov, automatický hasicí systém Hrutov, samočinný hasicí systém Hrutov, hasit CO2 Hrutov, hasit oxid uhličitý Hrutov, hasit s inergen Hrutov, čisté hasivo Hrutov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrutov, vodní hasící přístroj Hrutov, sněhový hasící přístroj Hrutov, pěnový hasící přístroj Hrutov, požární zabezpečení Hrutov, požární bezpečnost Hrutov, protipožární ochrana Hrutov, servisní organizace hasících přístrojů Hrutov, hasící syytémy serverovny Hrutov,hasící filter Hrutov, hasící přístroje pro cnc stroje Hrutov, hasící systémy pro autobusy Hrutov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.