Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrušovany u Brna

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrušovany u Brna, hasicí přístroje Hrušovany u Brna, školení na hasicí přístroje Hrušovany u Brna, prodej hasicích systémů Hrušovany u Brna, prodej hasicích přístrojů Hrušovany u Brna, hasiva a hasicí příslušenství Hrušovany u Brna, Tepostop Hrušovany u Brna, firestop Hrušovany u Brna, hasicí systémy Hrušovany u Brna, hasicí zařízení Hrušovany u Brna, hasicí přístroje Hrušovany u Brna, požární ochrana Hrušovany u Brna, stabilní hasicí zařízení Hrušovany u Brna, lokální stabilní hasicí zařízení Hrušovany u Brna, automatický hasicí systém Hrušovany u Brna, samočinný hasicí systém Hrušovany u Brna, hasit CO2 Hrušovany u Brna, hasit oxid uhličitý Hrušovany u Brna, hasit s inergen Hrušovany u Brna, čisté hasivo Hrušovany u Brna, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrušovany u Brna, vodní hasící přístroj Hrušovany u Brna, sněhový hasící přístroj Hrušovany u Brna, pěnový hasící přístroj Hrušovany u Brna, požární zabezpečení Hrušovany u Brna, požární bezpečnost Hrušovany u Brna, protipožární ochrana Hrušovany u Brna, servisní organizace hasících přístrojů Hrušovany u Brna, hasící syytémy serverovny Hrušovany u Brna,hasící filter Hrušovany u Brna, hasící přístroje pro cnc stroje Hrušovany u Brna, hasící systémy pro autobusy Hrušovany u Brna, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.