Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrušovany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrušovany, hasicí přístroje Hrušovany, školení na hasicí přístroje Hrušovany, prodej hasicích systémů Hrušovany, prodej hasicích přístrojů Hrušovany, hasiva a hasicí příslušenství Hrušovany, Tepostop Hrušovany, firestop Hrušovany, hasicí systémy Hrušovany, hasicí zařízení Hrušovany, hasicí přístroje Hrušovany, požární ochrana Hrušovany, stabilní hasicí zařízení Hrušovany, lokální stabilní hasicí zařízení Hrušovany, automatický hasicí systém Hrušovany, samočinný hasicí systém Hrušovany, hasit CO2 Hrušovany, hasit oxid uhličitý Hrušovany, hasit s inergen Hrušovany, čisté hasivo Hrušovany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrušovany, vodní hasící přístroj Hrušovany, sněhový hasící přístroj Hrušovany, pěnový hasící přístroj Hrušovany, požární zabezpečení Hrušovany, požární bezpečnost Hrušovany, protipožární ochrana Hrušovany, servisní organizace hasících přístrojů Hrušovany, hasící syytémy serverovny Hrušovany,hasící filter Hrušovany, hasící přístroje pro cnc stroje Hrušovany, hasící systémy pro autobusy Hrušovany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.