Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrušová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrušová, hasicí přístroje Hrušová, školení na hasicí přístroje Hrušová, prodej hasicích systémů Hrušová, prodej hasicích přístrojů Hrušová, hasiva a hasicí příslušenství Hrušová, Tepostop Hrušová, firestop Hrušová, hasicí systémy Hrušová, hasicí zařízení Hrušová, hasicí přístroje Hrušová, požární ochrana Hrušová, stabilní hasicí zařízení Hrušová, lokální stabilní hasicí zařízení Hrušová, automatický hasicí systém Hrušová, samočinný hasicí systém Hrušová, hasit CO2 Hrušová, hasit oxid uhličitý Hrušová, hasit s inergen Hrušová, čisté hasivo Hrušová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrušová, vodní hasící přístroj Hrušová, sněhový hasící přístroj Hrušová, pěnový hasící přístroj Hrušová, požární zabezpečení Hrušová, požární bezpečnost Hrušová, protipožární ochrana Hrušová, servisní organizace hasících přístrojů Hrušová, hasící syytémy serverovny Hrušová,hasící filter Hrušová, hasící přístroje pro cnc stroje Hrušová, hasící systémy pro autobusy Hrušová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.