Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrušov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrušov, hasicí přístroje Hrušov, školení na hasicí přístroje Hrušov, prodej hasicích systémů Hrušov, prodej hasicích přístrojů Hrušov, hasiva a hasicí příslušenství Hrušov, Tepostop Hrušov, firestop Hrušov, hasicí systémy Hrušov, hasicí zařízení Hrušov, hasicí přístroje Hrušov, požární ochrana Hrušov, stabilní hasicí zařízení Hrušov, lokální stabilní hasicí zařízení Hrušov, automatický hasicí systém Hrušov, samočinný hasicí systém Hrušov, hasit CO2 Hrušov, hasit oxid uhličitý Hrušov, hasit s inergen Hrušov, čisté hasivo Hrušov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrušov, vodní hasící přístroj Hrušov, sněhový hasící přístroj Hrušov, pěnový hasící přístroj Hrušov, požární zabezpečení Hrušov, požární bezpečnost Hrušov, protipožární ochrana Hrušov, servisní organizace hasících přístrojů Hrušov, hasící syytémy serverovny Hrušov,hasící filter Hrušov, hasící přístroje pro cnc stroje Hrušov, hasící systémy pro autobusy Hrušov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.