Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrušky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrušky, hasicí přístroje Hrušky, školení na hasicí přístroje Hrušky, prodej hasicích systémů Hrušky, prodej hasicích přístrojů Hrušky, hasiva a hasicí příslušenství Hrušky, Tepostop Hrušky, firestop Hrušky, hasicí systémy Hrušky, hasicí zařízení Hrušky, hasicí přístroje Hrušky, požární ochrana Hrušky, stabilní hasicí zařízení Hrušky, lokální stabilní hasicí zařízení Hrušky, automatický hasicí systém Hrušky, samočinný hasicí systém Hrušky, hasit CO2 Hrušky, hasit oxid uhličitý Hrušky, hasit s inergen Hrušky, čisté hasivo Hrušky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrušky, vodní hasící přístroj Hrušky, sněhový hasící přístroj Hrušky, pěnový hasící přístroj Hrušky, požární zabezpečení Hrušky, požární bezpečnost Hrušky, protipožární ochrana Hrušky, servisní organizace hasících přístrojů Hrušky, hasící syytémy serverovny Hrušky,hasící filter Hrušky, hasící přístroje pro cnc stroje Hrušky, hasící systémy pro autobusy Hrušky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.