Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hruška

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hruška, hasicí přístroje Hruška, školení na hasicí přístroje Hruška, prodej hasicích systémů Hruška, prodej hasicích přístrojů Hruška, hasiva a hasicí příslušenství Hruška, Tepostop Hruška, firestop Hruška, hasicí systémy Hruška, hasicí zařízení Hruška, hasicí přístroje Hruška, požární ochrana Hruška, stabilní hasicí zařízení Hruška, lokální stabilní hasicí zařízení Hruška, automatický hasicí systém Hruška, samočinný hasicí systém Hruška, hasit CO2 Hruška, hasit oxid uhličitý Hruška, hasit s inergen Hruška, čisté hasivo Hruška, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hruška, vodní hasící přístroj Hruška, sněhový hasící přístroj Hruška, pěnový hasící přístroj Hruška, požární zabezpečení Hruška, požární bezpečnost Hruška, protipožární ochrana Hruška, servisní organizace hasících přístrojů Hruška, hasící syytémy serverovny Hruška,hasící filter Hruška, hasící přístroje pro cnc stroje Hruška, hasící systémy pro autobusy Hruška, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.