Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrusice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrusice, hasicí přístroje Hrusice, školení na hasicí přístroje Hrusice, prodej hasicích systémů Hrusice, prodej hasicích přístrojů Hrusice, hasiva a hasicí příslušenství Hrusice, Tepostop Hrusice, firestop Hrusice, hasicí systémy Hrusice, hasicí zařízení Hrusice, hasicí přístroje Hrusice, požární ochrana Hrusice, stabilní hasicí zařízení Hrusice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrusice, automatický hasicí systém Hrusice, samočinný hasicí systém Hrusice, hasit CO2 Hrusice, hasit oxid uhličitý Hrusice, hasit s inergen Hrusice, čisté hasivo Hrusice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrusice, vodní hasící přístroj Hrusice, sněhový hasící přístroj Hrusice, pěnový hasící přístroj Hrusice, požární zabezpečení Hrusice, požární bezpečnost Hrusice, protipožární ochrana Hrusice, servisní organizace hasících přístrojů Hrusice, hasící syytémy serverovny Hrusice,hasící filter Hrusice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrusice, hasící systémy pro autobusy Hrusice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.