Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrubý Jeseník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrubý Jeseník, hasicí přístroje Hrubý Jeseník, školení na hasicí přístroje Hrubý Jeseník, prodej hasicích systémů Hrubý Jeseník, prodej hasicích přístrojů Hrubý Jeseník, hasiva a hasicí příslušenství Hrubý Jeseník, Tepostop Hrubý Jeseník, firestop Hrubý Jeseník, hasicí systémy Hrubý Jeseník, hasicí zařízení Hrubý Jeseník, hasicí přístroje Hrubý Jeseník, požární ochrana Hrubý Jeseník, stabilní hasicí zařízení Hrubý Jeseník, lokální stabilní hasicí zařízení Hrubý Jeseník, automatický hasicí systém Hrubý Jeseník, samočinný hasicí systém Hrubý Jeseník, hasit CO2 Hrubý Jeseník, hasit oxid uhličitý Hrubý Jeseník, hasit s inergen Hrubý Jeseník, čisté hasivo Hrubý Jeseník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrubý Jeseník, vodní hasící přístroj Hrubý Jeseník, sněhový hasící přístroj Hrubý Jeseník, pěnový hasící přístroj Hrubý Jeseník, požární zabezpečení Hrubý Jeseník, požární bezpečnost Hrubý Jeseník, protipožární ochrana Hrubý Jeseník, servisní organizace hasících přístrojů Hrubý Jeseník, hasící syytémy serverovny Hrubý Jeseník,hasící filter Hrubý Jeseník, hasící přístroje pro cnc stroje Hrubý Jeseník, hasící systémy pro autobusy Hrubý Jeseník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.