Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrubčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrubčice, hasicí přístroje Hrubčice, školení na hasicí přístroje Hrubčice, prodej hasicích systémů Hrubčice, prodej hasicích přístrojů Hrubčice, hasiva a hasicí příslušenství Hrubčice, Tepostop Hrubčice, firestop Hrubčice, hasicí systémy Hrubčice, hasicí zařízení Hrubčice, hasicí přístroje Hrubčice, požární ochrana Hrubčice, stabilní hasicí zařízení Hrubčice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrubčice, automatický hasicí systém Hrubčice, samočinný hasicí systém Hrubčice, hasit CO2 Hrubčice, hasit oxid uhličitý Hrubčice, hasit s inergen Hrubčice, čisté hasivo Hrubčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrubčice, vodní hasící přístroj Hrubčice, sněhový hasící přístroj Hrubčice, pěnový hasící přístroj Hrubčice, požární zabezpečení Hrubčice, požární bezpečnost Hrubčice, protipožární ochrana Hrubčice, servisní organizace hasících přístrojů Hrubčice, hasící syytémy serverovny Hrubčice,hasící filter Hrubčice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrubčice, hasící systémy pro autobusy Hrubčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.