Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrubá Vrbka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrubá Vrbka, hasicí přístroje Hrubá Vrbka, školení na hasicí přístroje Hrubá Vrbka, prodej hasicích systémů Hrubá Vrbka, prodej hasicích přístrojů Hrubá Vrbka, hasiva a hasicí příslušenství Hrubá Vrbka, Tepostop Hrubá Vrbka, firestop Hrubá Vrbka, hasicí systémy Hrubá Vrbka, hasicí zařízení Hrubá Vrbka, hasicí přístroje Hrubá Vrbka, požární ochrana Hrubá Vrbka, stabilní hasicí zařízení Hrubá Vrbka, lokální stabilní hasicí zařízení Hrubá Vrbka, automatický hasicí systém Hrubá Vrbka, samočinný hasicí systém Hrubá Vrbka, hasit CO2 Hrubá Vrbka, hasit oxid uhličitý Hrubá Vrbka, hasit s inergen Hrubá Vrbka, čisté hasivo Hrubá Vrbka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrubá Vrbka, vodní hasící přístroj Hrubá Vrbka, sněhový hasící přístroj Hrubá Vrbka, pěnový hasící přístroj Hrubá Vrbka, požární zabezpečení Hrubá Vrbka, požární bezpečnost Hrubá Vrbka, protipožární ochrana Hrubá Vrbka, servisní organizace hasících přístrojů Hrubá Vrbka, hasící syytémy serverovny Hrubá Vrbka,hasící filter Hrubá Vrbka, hasící přístroje pro cnc stroje Hrubá Vrbka, hasící systémy pro autobusy Hrubá Vrbka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.