Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrubá Skála

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrubá Skála, hasicí přístroje Hrubá Skála, školení na hasicí přístroje Hrubá Skála, prodej hasicích systémů Hrubá Skála, prodej hasicích přístrojů Hrubá Skála, hasiva a hasicí příslušenství Hrubá Skála, Tepostop Hrubá Skála, firestop Hrubá Skála, hasicí systémy Hrubá Skála, hasicí zařízení Hrubá Skála, hasicí přístroje Hrubá Skála, požární ochrana Hrubá Skála, stabilní hasicí zařízení Hrubá Skála, lokální stabilní hasicí zařízení Hrubá Skála, automatický hasicí systém Hrubá Skála, samočinný hasicí systém Hrubá Skála, hasit CO2 Hrubá Skála, hasit oxid uhličitý Hrubá Skála, hasit s inergen Hrubá Skála, čisté hasivo Hrubá Skála, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrubá Skála, vodní hasící přístroj Hrubá Skála, sněhový hasící přístroj Hrubá Skála, pěnový hasící přístroj Hrubá Skála, požární zabezpečení Hrubá Skála, požární bezpečnost Hrubá Skála, protipožární ochrana Hrubá Skála, servisní organizace hasících přístrojů Hrubá Skála, hasící syytémy serverovny Hrubá Skála,hasící filter Hrubá Skála, hasící přístroje pro cnc stroje Hrubá Skála, hasící systémy pro autobusy Hrubá Skála, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.