Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hroznová Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hroznová Lhota, hasicí přístroje Hroznová Lhota, školení na hasicí přístroje Hroznová Lhota, prodej hasicích systémů Hroznová Lhota, prodej hasicích přístrojů Hroznová Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Hroznová Lhota, Tepostop Hroznová Lhota, firestop Hroznová Lhota, hasicí systémy Hroznová Lhota, hasicí zařízení Hroznová Lhota, hasicí přístroje Hroznová Lhota, požární ochrana Hroznová Lhota, stabilní hasicí zařízení Hroznová Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Hroznová Lhota, automatický hasicí systém Hroznová Lhota, samočinný hasicí systém Hroznová Lhota, hasit CO2 Hroznová Lhota, hasit oxid uhličitý Hroznová Lhota, hasit s inergen Hroznová Lhota, čisté hasivo Hroznová Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hroznová Lhota, vodní hasící přístroj Hroznová Lhota, sněhový hasící přístroj Hroznová Lhota, pěnový hasící přístroj Hroznová Lhota, požární zabezpečení Hroznová Lhota, požární bezpečnost Hroznová Lhota, protipožární ochrana Hroznová Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Hroznová Lhota, hasící syytémy serverovny Hroznová Lhota,hasící filter Hroznová Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Hroznová Lhota, hasící systémy pro autobusy Hroznová Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.