Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hroznětín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hroznětín, hasicí přístroje Hroznětín, školení na hasicí přístroje Hroznětín, prodej hasicích systémů Hroznětín, prodej hasicích přístrojů Hroznětín, hasiva a hasicí příslušenství Hroznětín, Tepostop Hroznětín, firestop Hroznětín, hasicí systémy Hroznětín, hasicí zařízení Hroznětín, hasicí přístroje Hroznětín, požární ochrana Hroznětín, stabilní hasicí zařízení Hroznětín, lokální stabilní hasicí zařízení Hroznětín, automatický hasicí systém Hroznětín, samočinný hasicí systém Hroznětín, hasit CO2 Hroznětín, hasit oxid uhličitý Hroznětín, hasit s inergen Hroznětín, čisté hasivo Hroznětín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hroznětín, vodní hasící přístroj Hroznětín, sněhový hasící přístroj Hroznětín, pěnový hasící přístroj Hroznětín, požární zabezpečení Hroznětín, požární bezpečnost Hroznětín, protipožární ochrana Hroznětín, servisní organizace hasících přístrojů Hroznětín, hasící syytémy serverovny Hroznětín,hasící filter Hroznětín, hasící přístroje pro cnc stroje Hroznětín, hasící systémy pro autobusy Hroznětín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.