Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hroubovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hroubovice, hasicí přístroje Hroubovice, školení na hasicí přístroje Hroubovice, prodej hasicích systémů Hroubovice, prodej hasicích přístrojů Hroubovice, hasiva a hasicí příslušenství Hroubovice, Tepostop Hroubovice, firestop Hroubovice, hasicí systémy Hroubovice, hasicí zařízení Hroubovice, hasicí přístroje Hroubovice, požární ochrana Hroubovice, stabilní hasicí zařízení Hroubovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hroubovice, automatický hasicí systém Hroubovice, samočinný hasicí systém Hroubovice, hasit CO2 Hroubovice, hasit oxid uhličitý Hroubovice, hasit s inergen Hroubovice, čisté hasivo Hroubovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hroubovice, vodní hasící přístroj Hroubovice, sněhový hasící přístroj Hroubovice, pěnový hasící přístroj Hroubovice, požární zabezpečení Hroubovice, požární bezpečnost Hroubovice, protipožární ochrana Hroubovice, servisní organizace hasících přístrojů Hroubovice, hasící syytémy serverovny Hroubovice,hasící filter Hroubovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hroubovice, hasící systémy pro autobusy Hroubovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.