Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrotovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrotovice, hasicí přístroje Hrotovice, školení na hasicí přístroje Hrotovice, prodej hasicích systémů Hrotovice, prodej hasicích přístrojů Hrotovice, hasiva a hasicí příslušenství Hrotovice, Tepostop Hrotovice, firestop Hrotovice, hasicí systémy Hrotovice, hasicí zařízení Hrotovice, hasicí přístroje Hrotovice, požární ochrana Hrotovice, stabilní hasicí zařízení Hrotovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrotovice, automatický hasicí systém Hrotovice, samočinný hasicí systém Hrotovice, hasit CO2 Hrotovice, hasit oxid uhličitý Hrotovice, hasit s inergen Hrotovice, čisté hasivo Hrotovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrotovice, vodní hasící přístroj Hrotovice, sněhový hasící přístroj Hrotovice, pěnový hasící přístroj Hrotovice, požární zabezpečení Hrotovice, požární bezpečnost Hrotovice, protipožární ochrana Hrotovice, servisní organizace hasících přístrojů Hrotovice, hasící syytémy serverovny Hrotovice,hasící filter Hrotovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrotovice, hasící systémy pro autobusy Hrotovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.