Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hronov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hronov, hasicí přístroje Hronov, školení na hasicí přístroje Hronov, prodej hasicích systémů Hronov, prodej hasicích přístrojů Hronov, hasiva a hasicí příslušenství Hronov, Tepostop Hronov, firestop Hronov, hasicí systémy Hronov, hasicí zařízení Hronov, hasicí přístroje Hronov, požární ochrana Hronov, stabilní hasicí zařízení Hronov, lokální stabilní hasicí zařízení Hronov, automatický hasicí systém Hronov, samočinný hasicí systém Hronov, hasit CO2 Hronov, hasit oxid uhličitý Hronov, hasit s inergen Hronov, čisté hasivo Hronov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hronov, vodní hasící přístroj Hronov, sněhový hasící přístroj Hronov, pěnový hasící přístroj Hronov, požární zabezpečení Hronov, požární bezpečnost Hronov, protipožární ochrana Hronov, servisní organizace hasících přístrojů Hronov, hasící syytémy serverovny Hronov,hasící filter Hronov, hasící přístroje pro cnc stroje Hronov, hasící systémy pro autobusy Hronov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.