Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hromnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hromnice, hasicí přístroje Hromnice, školení na hasicí přístroje Hromnice, prodej hasicích systémů Hromnice, prodej hasicích přístrojů Hromnice, hasiva a hasicí příslušenství Hromnice, Tepostop Hromnice, firestop Hromnice, hasicí systémy Hromnice, hasicí zařízení Hromnice, hasicí přístroje Hromnice, požární ochrana Hromnice, stabilní hasicí zařízení Hromnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hromnice, automatický hasicí systém Hromnice, samočinný hasicí systém Hromnice, hasit CO2 Hromnice, hasit oxid uhličitý Hromnice, hasit s inergen Hromnice, čisté hasivo Hromnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hromnice, vodní hasící přístroj Hromnice, sněhový hasící přístroj Hromnice, pěnový hasící přístroj Hromnice, požární zabezpečení Hromnice, požární bezpečnost Hromnice, protipožární ochrana Hromnice, servisní organizace hasících přístrojů Hromnice, hasící syytémy serverovny Hromnice,hasící filter Hromnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hromnice, hasící systémy pro autobusy Hromnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.