Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrobice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrobice, hasicí přístroje Hrobice, školení na hasicí přístroje Hrobice, prodej hasicích systémů Hrobice, prodej hasicích přístrojů Hrobice, hasiva a hasicí příslušenství Hrobice, Tepostop Hrobice, firestop Hrobice, hasicí systémy Hrobice, hasicí zařízení Hrobice, hasicí přístroje Hrobice, požární ochrana Hrobice, stabilní hasicí zařízení Hrobice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrobice, automatický hasicí systém Hrobice, samočinný hasicí systém Hrobice, hasit CO2 Hrobice, hasit oxid uhličitý Hrobice, hasit s inergen Hrobice, čisté hasivo Hrobice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrobice, vodní hasící přístroj Hrobice, sněhový hasící přístroj Hrobice, pěnový hasící přístroj Hrobice, požární zabezpečení Hrobice, požární bezpečnost Hrobice, protipožární ochrana Hrobice, servisní organizace hasících přístrojů Hrobice, hasící syytémy serverovny Hrobice,hasící filter Hrobice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrobice, hasící systémy pro autobusy Hrobice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.