Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrobčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrobčice, hasicí přístroje Hrobčice, školení na hasicí přístroje Hrobčice, prodej hasicích systémů Hrobčice, prodej hasicích přístrojů Hrobčice, hasiva a hasicí příslušenství Hrobčice, Tepostop Hrobčice, firestop Hrobčice, hasicí systémy Hrobčice, hasicí zařízení Hrobčice, hasicí přístroje Hrobčice, požární ochrana Hrobčice, stabilní hasicí zařízení Hrobčice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrobčice, automatický hasicí systém Hrobčice, samočinný hasicí systém Hrobčice, hasit CO2 Hrobčice, hasit oxid uhličitý Hrobčice, hasit s inergen Hrobčice, čisté hasivo Hrobčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrobčice, vodní hasící přístroj Hrobčice, sněhový hasící přístroj Hrobčice, pěnový hasící přístroj Hrobčice, požární zabezpečení Hrobčice, požární bezpečnost Hrobčice, protipožární ochrana Hrobčice, servisní organizace hasících přístrojů Hrobčice, hasící syytémy serverovny Hrobčice,hasící filter Hrobčice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrobčice, hasící systémy pro autobusy Hrobčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.