Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrobce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrobce, hasicí přístroje Hrobce, školení na hasicí přístroje Hrobce, prodej hasicích systémů Hrobce, prodej hasicích přístrojů Hrobce, hasiva a hasicí příslušenství Hrobce, Tepostop Hrobce, firestop Hrobce, hasicí systémy Hrobce, hasicí zařízení Hrobce, hasicí přístroje Hrobce, požární ochrana Hrobce, stabilní hasicí zařízení Hrobce, lokální stabilní hasicí zařízení Hrobce, automatický hasicí systém Hrobce, samočinný hasicí systém Hrobce, hasit CO2 Hrobce, hasit oxid uhličitý Hrobce, hasit s inergen Hrobce, čisté hasivo Hrobce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrobce, vodní hasící přístroj Hrobce, sněhový hasící přístroj Hrobce, pěnový hasící přístroj Hrobce, požární zabezpečení Hrobce, požární bezpečnost Hrobce, protipožární ochrana Hrobce, servisní organizace hasících přístrojů Hrobce, hasící syytémy serverovny Hrobce,hasící filter Hrobce, hasící přístroje pro cnc stroje Hrobce, hasící systémy pro autobusy Hrobce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.