Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrob

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrob, hasicí přístroje Hrob, školení na hasicí přístroje Hrob, prodej hasicích systémů Hrob, prodej hasicích přístrojů Hrob, hasiva a hasicí příslušenství Hrob, Tepostop Hrob, firestop Hrob, hasicí systémy Hrob, hasicí zařízení Hrob, hasicí přístroje Hrob, požární ochrana Hrob, stabilní hasicí zařízení Hrob, lokální stabilní hasicí zařízení Hrob, automatický hasicí systém Hrob, samočinný hasicí systém Hrob, hasit CO2 Hrob, hasit oxid uhličitý Hrob, hasit s inergen Hrob, čisté hasivo Hrob, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrob, vodní hasící přístroj Hrob, sněhový hasící přístroj Hrob, pěnový hasící přístroj Hrob, požární zabezpečení Hrob, požární bezpečnost Hrob, protipožární ochrana Hrob, servisní organizace hasících přístrojů Hrob, hasící syytémy serverovny Hrob,hasící filter Hrob, hasící přístroje pro cnc stroje Hrob, hasící systémy pro autobusy Hrob, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.