Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hřivínův Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hřivínův Újezd, hasicí přístroje Hřivínův Újezd, školení na hasicí přístroje Hřivínův Újezd, prodej hasicích systémů Hřivínův Újezd, prodej hasicích přístrojů Hřivínův Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Hřivínův Újezd, Tepostop Hřivínův Újezd, firestop Hřivínův Újezd, hasicí systémy Hřivínův Újezd, hasicí zařízení Hřivínův Újezd, hasicí přístroje Hřivínův Újezd, požární ochrana Hřivínův Újezd, stabilní hasicí zařízení Hřivínův Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Hřivínův Újezd, automatický hasicí systém Hřivínův Újezd, samočinný hasicí systém Hřivínův Újezd, hasit CO2 Hřivínův Újezd, hasit oxid uhličitý Hřivínův Újezd, hasit s inergen Hřivínův Újezd, čisté hasivo Hřivínův Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hřivínův Újezd, vodní hasící přístroj Hřivínův Újezd, sněhový hasící přístroj Hřivínův Újezd, pěnový hasící přístroj Hřivínův Újezd, požární zabezpečení Hřivínův Újezd, požární bezpečnost Hřivínův Újezd, protipožární ochrana Hřivínův Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Hřivínův Újezd, hasící syytémy serverovny Hřivínův Újezd,hasící filter Hřivínův Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Hřivínův Újezd, hasící systémy pro autobusy Hřivínův Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.