Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hřivice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hřivice, hasicí přístroje Hřivice, školení na hasicí přístroje Hřivice, prodej hasicích systémů Hřivice, prodej hasicích přístrojů Hřivice, hasiva a hasicí příslušenství Hřivice, Tepostop Hřivice, firestop Hřivice, hasicí systémy Hřivice, hasicí zařízení Hřivice, hasicí přístroje Hřivice, požární ochrana Hřivice, stabilní hasicí zařízení Hřivice, lokální stabilní hasicí zařízení Hřivice, automatický hasicí systém Hřivice, samočinný hasicí systém Hřivice, hasit CO2 Hřivice, hasit oxid uhličitý Hřivice, hasit s inergen Hřivice, čisté hasivo Hřivice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hřivice, vodní hasící přístroj Hřivice, sněhový hasící přístroj Hřivice, pěnový hasící přístroj Hřivice, požární zabezpečení Hřivice, požární bezpečnost Hřivice, protipožární ochrana Hřivice, servisní organizace hasících přístrojů Hřivice, hasící syytémy serverovny Hřivice,hasící filter Hřivice, hasící přístroje pro cnc stroje Hřivice, hasící systémy pro autobusy Hřivice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.