Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hříškov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hříškov, hasicí přístroje Hříškov, školení na hasicí přístroje Hříškov, prodej hasicích systémů Hříškov, prodej hasicích přístrojů Hříškov, hasiva a hasicí příslušenství Hříškov, Tepostop Hříškov, firestop Hříškov, hasicí systémy Hříškov, hasicí zařízení Hříškov, hasicí přístroje Hříškov, požární ochrana Hříškov, stabilní hasicí zařízení Hříškov, lokální stabilní hasicí zařízení Hříškov, automatický hasicí systém Hříškov, samočinný hasicí systém Hříškov, hasit CO2 Hříškov, hasit oxid uhličitý Hříškov, hasit s inergen Hříškov, čisté hasivo Hříškov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hříškov, vodní hasící přístroj Hříškov, sněhový hasící přístroj Hříškov, pěnový hasící přístroj Hříškov, požární zabezpečení Hříškov, požární bezpečnost Hříškov, protipožární ochrana Hříškov, servisní organizace hasících přístrojů Hříškov, hasící syytémy serverovny Hříškov,hasící filter Hříškov, hasící přístroje pro cnc stroje Hříškov, hasící systémy pro autobusy Hříškov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.